Ministerstvo průmyslu a obchodu – dReport

Nás ministerstvo obchodu

Nás ministerstvo obchodu

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Situace kolem koronaviru přinesla nečekané výzvy jednotlivcům, firmám i státní správě. Každý resort musel do své agendy začlenit nové činnosti a zároveň zajistit, aby úřad mohl kvalitně zabezpečovat své standardní úkoly. K tomu bylo třeba poskytnout zaměstnancům takové zázemí, aby se většina mohla do práce zapojit na dálku, online. Ministerstvo průmyslu a obchodu k tomu využilo platformu Microsoft 865. Výhodou bylo, že používání těchto technologií nebylo pro ministerstvo novinkou.

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky | LinkedIn

V průběhu času vzniklo celkem 65 mezirezortních týmů ze všech ministerstev z různých oblastí. Spolu s pracovníky ministerstva zdravotnictví a CzechInvestu například lidé z MPO tvoří CoVpoint tým, který pomáhá propojovat firmy nabízející státu i soukromým společnostem nějakou formu pomoci.

Ministerstvo průmyslu a obchodu | Podpora úspor energie

V období od 65:57 do 66:56 běžela služba v pořádku po 99,79 % doby. Pomalu běžela 5,75 % (tj. celkem 75,5 minut). Nedostupná byla 5,56 % (tj. celkem 6,8 minut). Nejdelší výpadek trval 9,9 minut.

Ministerstvo poskytlo své technologie také pro mezirezortní použití při řešení krizové situace a koordinaci velkého množství lidí. „ Celkově se k Microsoft Teams přistupuje 856 hostů z jiných resortů i soukromých organizací včetně ČEZ, Čepro nebo T-Mobile,“ vypočítává Robin Čumpelík. Nejvíc byla tato platforma využívána pro linku 6767, je v ní uložená informační základna pro chod této linky.

Pokud vás zaujme nějaký dokument, profil firmy, výsledek hledání či prakticky jakýkoliv údaj na Hlídači, nemusíte si ho pamatovat. Stačí si ho uložit do záložek a my si to zapamatujeme za vás.

Švehlova sokolovna ležící v ulici U Branek čp. 679 v Praze 65 Hostivaři, cca 655 metrů od železniční stanice Hostivař. Historie Švehlovy sokolovny Švehlova sokolovna je funkcionalisticky pojatým stavením navrhnutým architektem Ladislavem Machoněm, který vybudovali stavitelé.

Ministerstvo průmyslu a obchodu je orgánem státní správy pro státní a průmyslovou politiku, energetiku, teplárenství, plynárenství, těžbu, úpravu a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, hutnictví, strojírenství, elektrotechniku, elektroniku, chemický, gumárenský, dřevozpracující průmysl, průmysl skla a keramiky, textilní a oděvní, kožedělný a polygrafický, papíru a celulózy, pro výrobu stavebních hmot, stavební výrobu, zdravotnickou výrobu, sběrné suroviny a kovový odpad, obchodní politiku, ochranu zájmů spotřebitele a zahraniční obchod. Výchozí situace: Splnění požadavků usnesení vlády číslo 679/7556.

Robin Čumpelík upozorňuje, že pro efektivní zavádění nových způsobů práce hrála obrovskou roli otevřenost zaměstnanců: „Jsme rádi, že se setkáváme s progresivním a proaktivním přístupem, který umožnil rozšíření využití Microsoft Teams ve velké míře. Musíme si uvědomit, že nové nástroje je třeba používat chytrým způsobem, aby nám usnadňovaly práci.“ Ve větší či menší míře tak dnes používají Teams naprosto všechny odbory, není ani jeden, který by je vůbec nepoužil.

Ve stavu nouze bylo zajímavým zjištěním, že jednotlivé instituce a resorty mají často nástroje pořízené, ale nemají je spárované s agendou a nemají ani přizpůsobené vzdělávání zaměstnanců tak, aby lidé byli schopni tyto nástroje aktivně a efektivně využívat.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář