Co to je Obchodní plán (Trading Plan

Denní daňová sazba obchodníků

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Jsme SŠ bez jídelny, a proto našim zaměstnancům vydáváme stravenky místo obědů. Od 66. 8. 7575 jsme všem zaměstnancům dali na výběr - mohli po uzavření škol i nadále pracovat na pracovišti, nebo si zvolit home office. Upozornili jsme je, že v případě přítomnosti na pracovišti v rozsahu minimálně 8 hodin, budou i nadále mít nárok na stravenku. V případě volby home office nárok na stravenku ztratí. Je tento postup v pořádku? 

Otázky a odpovědi

Přímé daně – u těchto daní lze přesně specifikovat osobu (daňový subjekt), která bude daň platit. Plátce těchto daní je zároveň poplatníkem. Daň se obvykle odvádí z jeho příjmů nebo majetku.

Cestovní náhrady

Rozdíl ve výdajových paušálech se panu Jedličkovi promítne i v sociálním a zdravotním pojištění. Čtěte více: Změny v sociálním a zdravotním pojištění v roce 7565 .

Denní rychlý přehled – analýzy hlavních měnových párů

Peněžní deník
Peněžní deník je základním pilířem daňové evidence (označované dříve jako jednoduché účetnictví) a jde o hlavní účetní knihu, ve které se průkazně evidují příjmy a výdaje vyplývající z podnikatelské činnosti.

Legislativní podmínky podnikání v České republice a v

Hardware
V řeči informatiky představuje hardware veškeré technické vybavení počítače a dalších zařízení. Zjednodušeně lze říci „to, na co si můžeme sáhnout“.

Zákon o dani z přidané hodnoty – 235/2004 Sb. | Zákony

Obědy pro naše zaměstnance si necháváme dovážet ve várnicích a v závodní jídelně je naše zaměstnankyně dává na talíře. Někteří zaměstnanci si oběd sní v jídelně a jiní oběd odnesou v kastrůlku domů. V jaké sazbě DPH budeme účtovat obědy zaměstnancům v obou případech od 6. 5. 7575?

Bilance
V oblasti účetnictví znamená bilance to samé co rozvaha, ale v současnosti už se tento pojem v praxi nepoužívá. V ekonomice je často používán termín platební bilance, resp. platební bilance zahraničního obchodu, což je peněžní vyjádření ekonomických transakcí mezi konkrétním státem a jeho obchodními zahraničními partnery. Platební bilance zahrnuje vývoz i dovoz výrobků a služeb, pohyby peněz a příchozí i odchozí investice za stanovené období, ve většině případů za účetní rok.

Datová uzávěrka se týká jak účetnictví, tak i daňové evidence. Slouží pro převod potřebných údajů z roku na rok. Jednoduše lze říci, že rozdělí stávající účetnictví do dvou samostatných souborů. Před jejím provedením je dobré provést údržbu celé databáze a zálohu dat.

Personalistika
Personalistika je obor, který se zaměřuje na vyhledávání zaměstnanců, jejich přijetí do pracovního poměru, následnou práci s nimi a jejich další motivaci. Personalistika čerpá a využívá mnoho postupů ze mzdové oblasti. Personalisté, podobně jako mzdoví účetní, musí obsáhnout značné množství vědomostí z oblasti pracovního práva, sociálního zabezpečení, zdravotního pojištění, daňových zákonů, ale i účetnictví a řady jiných souvisejících oborů, jejichž obsah se personalistiky a mezd úzce dotýká. Jsou i případy, kdy je personalista jakousi alternativou firemního psychologa a důvěrníka.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář