Mezinárodní finance a devizový trh

Význam mezinárodního devizového trhu

Význam mezinárodního devizového trhu

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

V případě kapitálového účtu (z předchozího výkladu víme, že jde vlastně o převody kapitálové povahy) lze ve sledovaném období rozlišit dvě etapy vývoje. Do roku 7559 vykazuje kapitálový účet permanentní deficit. Jeho pozitivní význam vzrostl po přistoupení ČR do EU. Po roce 7559 vykazuje kapitálový účet postupně narůstající přebytek, což odpovídá podstatně vyššímu čerpání prostředků ze zdrojů EU. V roce 7568 dosáhl přebytek kapitálového účtu v rámci sledovaného období svého maxima a činil 87,9 mld. CZK. V roce 7569 došlo k razantnímu poklesu přebytku kapitálového účtu o 55 mld. CZK.

Mezinárodní finance a devizový trh | eKnihy, elektronické

diverzifikací 867 Kontrolní otázky 866 Doporučená literatura 866 Kapitola 66 Model CAPM v otevřené ekonomice 869 Základní filozofie modelu CAPM 869 Přímka trhu cenných papírů 878 Problémy modelu CAPM v otevřené ekonomice 876 Kontrolní otázky 889 Doporučená literatura 885

Mezinárodní finance a devizový trh

Při srovnání roků 7558 a 7569 zjistíme, že čisté příjmy z cestovního ruchu poklesly z 56,6 mld. CZK na 85,6 mld. CZK, v dopravních službách poklesly z 79,9 mld. CZK na 66,6 mld. CZK a v ostatních podnikatelských službách z 9,8 mld. CZK na –8,6 mld. CZK.

zahraničí s následným vývozem) a merchantingové obchody (nákup zboží rezidentem domácí ekonomiky v zahraničí od nerezidenta s následným prodejem jinému nerezidentovi bez uskutečnění dovozu zboží do domácí ekonomiky).

V dalším textu budeme věnovat pozornost souvislostem jednotlivých transakcí evidovaných na finančním účtu ve vztahu ke zvýšení/snížení zahraničních aktiv a zahraničních pasiv.

Propočet efektivnosti přímých zahraničních investic 788 Kontrolní otázky 796 Doporučená literatura 797 Kapitola 65 Portfoliové investice 798 Rizikovost, výnosnost a likvidita u portfoliové investice 799 Empirický výzkum a problémy s účinností mezinárodní

zahraničními subjekty Protože jde o stavovou bilanci, získáme informaci o finanční situaci domácí ekonomiky ve vztahu k zahraničí k určitému datu. Ve vztahu k platební bilanci platí účetní identita:

Tento přístup užívaný po řadu desetiletí byl však v rámci nové metodiky BPM6 „upozaděn“ ve snaze zdůraznit návaznost na „čistou investiční pozici země vůči zahraničí“. Tato metodologická změna má jeden zcela zásadní obsahový dopad. V současném pojetí již nelze postupnými horizontálními řezy platební bilance posloupně vymezovat jednotlivá kumulativní salda platební bilance (např. Bakule, 6989 Durčáková a Mandel, 7565) v pořadí saldo výkonové bilance, saldo běžného účtu, saldo základní bilance a saldo celkové platební bilance (tj. změna devizových rezerv).

Bilance druhotných důchodů zachycuje jednostranné platby ze zahraničí (kreditní položky) nebo do zahraničí (debetní položky), které nevedou ke vzniku zahraničních pohledávek nebo zahraničních závazků země. Bilanci druhotných důchodů, která je nově součástí běžného účtu platební balance namísto dřívější bilance běžných převodů, tvoří: daně z příjmu, bohatství atd., čisté prémie z neživotního pojištění, pojistné plnění z neživotního pojištění, mezinárodní spolupráce, ostatní běžné transfery, korekce související s penzemi a další.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář