Provozní pákový význam ve financích

Provozní pákový význam ve financích

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER


F
FINANČNÍ TRH
Souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních prostředků. Finanční trh dále dělíme na peněžní a kapitálový (viz. Peněžní trh a Kapitálový trh).

VOLVO XC90 Příručka pro Uživa


MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ
Stanovený minimální počet cenných papírů (tzv. lot), při kterém může být objednávka, resp. její část spárována s jinou objednávkou. Určeno pro obchodování v kontinuálním režimu.

Finanční Příklad, Finanční Páka Definice


PODKLADOVÉ AKTIVUM
Instrument, od kterého se odvíjí cena futures kontraktu nebo investičního certifikátu (indexy, akcie, měny, komodity nebo například úrokové sazby).

klesání a zlepšení vlastnosti kopírování terénu je na předním závěsu umístěn škrtící ventil, který je našroubovaný mezi rychlospojkou a hadicí ve větvi označené modře. U sekcí A a B lze zařadit i t.


SHORT POZICE
Je pozice prodávajícího při futures kontraktu. Investor kontrakt prodá, neboť se domnívá, že hodnota podkladového aktiva bude v den splatnosti pod hodnotou současnou.


VYPOŘÁDÁNÍ OBCHODU/PŘEVODU
Převod cenných papírů z majetkového účtu prodávajícího na majetkový účet nakupujícího a zároveň převod finančních prostředků z účtu nakupujícího na účet prodávajícího, ke kterým dochází na základě uzavřeného obchodu/převodu.


BURZOVNÍ KOMORA
Statutární orgán burzy, který rozhoduje o důležitých změnách v její činnosti (např. předkládá valné hromadě předpisy ke schválení, stanovuje výši burzovních poplatků, zřizuje Burzovní rozhodčí soud, jmenuje generálního ředitele burzy).


AKCIOVÁ SPOLEČNOST
Forma společnosti, jejíž základní jmění je tvořeno určitým počtem akcií o určité jmenovité hodnotě. Společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem.

Deriváty - Derivátové obchody jsou transakce, jejichž podkladovým aktivem jsou běžně obchodované (fyzické) komodity, měny, cenné papíry či indexy nebo úrokové míry, od kterých jsou tyto obchody odvozeny (derivovány) (tyto obchody jsou uzavírány, na rozdíl od klasických obchodů s odkladným účinkem vypořádání v daném termínu základním obchodovaným typem jsou futures a opce)

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář