Opční Kontrakty Online | Saxo Bank

Eoptionsonline

Eoptionsonline

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Program Adobe Reader má jen omezenou schopnost ověřovat digitální podpisy, které nebyly vydány v USA. Platnost digitálního podpisu můžete ověřit sami díky službám, jako je -, nebo s pomocí zprávy o ověření, která je přiložena ke všem digitálně podepsaným fakturám a dobropisům.

}µ v K v ] v P v h P - Woodforest National Bank

Potřebujete mít přístup k internetu a webový prohlížeč. Služba FedEx Billing Online funguje na současných verzích všech hlavních prohlížečů pro stolní počítače.

> v E u ^ >W^ & h

Vyberte položku Mé možnosti na začátku stránky a poté zvolte možnost Spravovat uživatele. Zobrazí se seznam všech uživatelů s přístupem k online fakturám pro tento fakturační účet. Pouze správce služby FedEx Billing Online může zobrazit seznam uživatelů v rámci jednoho účtu.

Použijte funkci Nové hledání nebo Stahování pro vyhledání faktur, které obsahují konkrétní službu, mají určitý stav nebo spadají do určitého časového období. Není třeba znát konkrétní číslo faktury či leteckého nákladového listu. Z nabízených rozevíracích nabídek vyberte požadovaná kritéria a klikněte na tlačítko Vyhledat pro zobrazení výsledků vašeho hledání na obrazovce.

Pokud máte účty, které mají různé fakturační země, můžete je nastavit jako hlavní účty. Vyberte možnost Spravovat nastavení účtu na kartě Mé možnosti , klikněte na položku Přidat hlavní účet a zadejte informace o účtu FedEx. Služba FedEx Billing Online zobrazí rozevírací seznam, který vám umožní přepínat mezi jednotlivými dostupnými hlavními účty.

Pokud chcete stáhnout výsledky hledání ve formátu Excel, CSV nebo XML, klikněte na tlačítko Stáhnout data . Budete muset specifikovat název souboru, který má aplikace FedEx Billing Online vytvořit, a souborový formát (Excel, CSV nebo XML). Vaše výsledky budou uloženy v  Centru stahování po dobu 69 dní, abyste si je v tomto časovém období mohli stáhnout.

Aplikace FedEx Billing Online neumožňuje stahovat příliš velké soubory, které by mohly zpomalit načítání výsledků stahování. Pokud váš požadavek na stažení přesahuje maximální povolenou velikost souboru 85 MB a zobrazuje se stav „Přesahuje limit“, snižte počet stahovaných záznamů pomocí rozevíracích polí anebo možnosti nastavení časového období.

Pokud byste opět rádi dostávali papírové faktury, budete muset zrušit registraci svého účtu ze služby FedEx Billing Online. Přihlaste se do služby FedEx Billing Online, klikněte na položku Mé možnosti na začátku stránky a poté na možnost Spravovat nastavení účtu. Sjeďte na stránce dolů k možnosti Změnit prostředek fakturace , v nabídce vyberte položku Zrušit registraci služby FedEx Billing Online a poté klikněte na možnost Změnit prostředek fakturace.

Nyní si můžete zvolit, že chcete dostávat faktury v elektronické podobě prostřednictvím služby FedEx Billing Online, a už nikdy od nás nedostat její papírovou verzi. Tyto digitálně podepsané faktury jsou naprosto shodné s papírovými fakturami, jen přinášejí výhody navíc, jako jsou například:

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář