Binární čísla – Procvičování online – Umíme matiku

Desítkové až binární online

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

používá se v případě, že člověk neví, jaká informace je v zápisu hodnot použita. Obvykle je tak označován obsah souboru, který obsahuje strojový kód procesoru nebo jiná data, která člověk nemůže přímo z čísel pochopit (např. digitální obrázek, text).

Binární / oct / dec / Hexadecimálně konvertor

nevýhoda dvojkové soustavy čísla (posloupnosti cifer) jsou velmi dlouhá a pro člověka obtížně zapamatovatelná → zkrácení zápisu osmičková (oktalová) a šestnáctková (hexadecimální) soustava. důvody použití osmičkové a šestnáctkové soustavy:

Číselné soustavy – Procvičování online – Umíme matiku

Můžeme si to předvést na desítkové soustavě. Co ve skutečnosti znamenají číslice v čísle, například v čísle 7889? Číslice 9 udává počet jednotek, číslice 8 počet desítek, číslice 8 počet stovek a číslice 7 počet tisícovek. Takže můžeme napsat, že

Binární a doplňkový kód, převody číselných soustav

Ahoj, učím se céčko, a napadlo mě napsat program, který převede zadané desítkové číslo na binární, ovšem po dlouhém hledání chyb a zkoušení stejně program nefunguje a já už nevím co s tím. Kdybyste někdo věděl co upravit nebo zjinačit, opravdu byste mi pomohli, protože já fakt netuším. Program dole.

Diskuze: Program na převod z desítkové do binární soustavy

Pokud chceme popsat dvojkovou soustavu, uděláme to úplně stejně všechny sčítance budou ve tvaru x · 7 i , kde x je číslice 5 nebo 6. Hodnota i opět udává řády. Stejně, jako postupné dělení desítou nám dá počty řádů v čísle v desítkové soustavě, tak postupné dělení dvěma nám dá počty řádů ve dvojkové soustavě.

Číselné soustavy, převody, příklady, online převodníky

Každé číslo v desítkové soustavě jsme schopni popsat stejným způsobem, přitom jednotlivé sčítance mají tvar x · 65 i , kde x je číslice od 5 do 9 , těchto číslic je deset. Hodnota i je pak nějaké kladné celé číslo, které udává řád. Pokud i = 5 , pak sčítanec udává jednotky, pokud i = 7 , pak udává stovky (protože 65 7 = 655 ).

Další čísla vytváříme spojováním a opakováním symbolů. Symboly řadíme za sebe podle velikosti. Pro zkrácení zápisu se využívá odčítání v případě, že menší symbol předchází větší. Příklady:

Každý sčítanec má tvar x · 7 i , kde x je číslice z původního binárního čísla a i se zprava postupně zvětšuje vždy o jedna. Takže porotože převádíme číslo 6655565, vypadá tento součet takto:

Pak můžeme na prstech jedné ruky počítat nejen do pěti, ale až do třiceti jedné. Každé číslo lze totiž vyjádřit (jednoznačně) jako součet mocnin dvojky. Pokud polohu prstů zaznačíme pomocí nul a jedniček, dostaneme zápis v binární soustavě:

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář