Základy obchodování s opcemi

Opce obchodování opce

Opce obchodování opce

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Strike cena je taková cena, na které se má majitel opce právo vstoupit do trhu. Majitel call opce může vstoupit long (tedy nakoupit), majitel put opce může vstoupit short (tedy prodat).  Strike cena je předem dohodnutá a nemění se po celou dobu platnosti opce.

Opce – Co jsou to opce? Jak je obchodovat? »

Na rozdíl od akcií, u kterých je počet emitovaných cenných papírů stanoven, u opcí žádný takový limit neexistuje a pro dané podkladové aktivum jich může být různé množství. Toto množství se odvíjí jednoduše od tržní poptávky. Je-li poptávka po daném opčním kontraktu velká, počet otevřených opčních kontraktu narůstá, a naopak.

Obchodování opcí | Obchodování opcí

Obchodování s opcemi patří mezi základní finanční nástroje. I když samotné slovo „opce“ nám toho příliš neřekne, jde vlastně pouze o synonymum k předkupnímu právu. V tomto článku se na opce podíváme komplexně, vysvětlíme si jejich původ, využití v reálném světě i v obchodních platformách a podíváme se na to, kde a jak je obchodovat.

Opce | Obchodování opcí

Z grafu velmi jednoduše dokážeme vypočítat, že k ziskovosti strategie musí cena podkladu před expirací být pod 98 USD, protože příjem z prodeje je 55 USD za akcii a náklady jsou 7 USD za opci. Výhodou nákupu put opce oproti krátké pozici v akciích je menší požadavek na kapitál a výrazně omezené riziko. Nevýhodou je to, že opce po čase expirují, omezený potenciální zisk a kromě směru vývoje podkladu je potřeba určit správně i čas, protože opce expirují k určitému datu.

Opce - Vzdělávací články o obchodování opcí

Uplatnění opce jednoduše znamená, že investor, který opci nakoupil a vlastní, využije své právo otevřít pozici na podkladovém trhu. Je-li uplatněna call opce na akcie Apple, pak dojde k nákupu akcií Apple na předem stanovené strike ceně.

Na základě toho, jakého máte brokera, platíte opční prémii. Ta je brokera LYNX v případě akcií Apple 9 dolary. Tedy za jednu opci zaplatíte 955 dolarů (s jednou opcí spekulujete na 655 ks akcií).

Pro zobrazenou call opci s realizační cenou 55 USD při tržní ceně podkladu 65 USD je vnitřní hodnota ve výši 65 USD, proto by i cena opce měla být minimálně v této výši. Pokud by opční prémium bylo nižší než 65 USD, vznikla by možnost bezrizikového obchodu. Proč?

Za použití vhodné obchodní strategie investor nemusí správně předpovídat, kterým směrem se cena podkladu bude vyvíjet. Navzdory tomu, že se cena podkladu nemění nebo jde mírně proti, investor může být ziskový. Opční spready umožňují maximálně kontrolovat případnou ztrátu z obchodu i při velkých cenových pohybech podkladu bez ohledu na to, zda pozici držíte jeden den nebo několik měsíců.

LYNX umožňuje v přehledném prostředí profesionální obchodní platformy snadno a rychle provádět nákup a prodej opcí za velmi nízké poplatky. Opce na akcie více než 8 555 amerických akcií a také opce na indexy a na jejich akcie.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář