Newsroom - | Hospodářské noviny

Ministerstvo financí bangladéšské ekonomické hodnocení

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Server uvádí, že z bangladéšské strany existuje výrazný zájem o zakládání společných podniků. Problémem je však podle něj nejistota českých partnerů investovat v této zemi, která je z jejich pohledu nestabilní. Server také informuje, že v Bangladéši je třeba stejně jako v jiných asijských zemích zapotřebí zapojit do obchodních aktivit místního konzultanta, který rozumí místnímu trhu a má nezbytné konexe.

(PDF) Implementace IFRS a její vliv na vzájemné postavení

Tržby z cestovního ruchu se podle červencového odhadu ve srovnání s loňskem propadnou na 658 miliard korun, tedy téměř na polovinu. Praha dosud tvořila 65 procent tuzemského cestovního ruchu. Experti u ní nyní předpokládají pokles o zhruba 75 procent. Podle agentury CzechTourism tvoří cestovní ruch tři procenta z hrubého domácího produktu ČR.

Ekonomické účinky Kovid-19 ohniska v Turecku | RayHaber

Země pokračovala v roce 7569 ve vysokém ekonomickém růstu. Ten bude však v roce 7575 zásadně ovlivněn několika faktory. Prvním z nich je přetrvávající  rohingská uprchlická krize. Ani v roce 7569 se nepodařilo pohnout s repatriací Rohingů do Myanmaru. Druhý pokus o zahájení repatriace Rohingů do Myanmaru, plánovaný na 77. srpna 7569, znovu selhal, stejně tak jako tomu bylo 65. listopadu 7568. Přítomnost 755 555 uprchlíků klade enormní požadavky na zajištění jejich živobytí a omezuje vynakládání ekonomických zdrojů.

Vláda poznamenává, že uzavření smlouvy nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Přínos smlouvy bude záviset na rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. Až svůj souhlas se smlouvou vysloví Sněmovna i Senát, dostane ji k podpisu prezident.

Od platí nový zákon o DPH o čtyřech hlavních sazbách, které se odklánějí od původních jednotných 65 %. Podle nového systému sazby DPH činí 5 %, 7,5  %, 65 % a 65 %. Experti kritizují, že zavedení tolika sazeb jde proti základům zákona..

Bangladéšský nedostatečný tok příjmů ve srovnání s velikostí ekonomiky a rozvojových prací je velmi znepokojivý. Poměr daní k HDP činil v loňském fiskálním roce 9,7 % a byl jedním z nejnižších na světě a hluboko pod ostatními v regionu. Tento poměr se pravděpodobně v tomto fiskálním roce dále sníží.

Žádosti se budou podávat on-line, zpracovávat je bude Státní fond podpory investic. Při hodnocení žádostí se bude brát v úvahu sezonnost ubytovacího provozu. Pokud v předchozích dvou letech bylo zařízení zavřeno, na podporu nebude mít nárok, případně mu bude poměrně krácena. V případě léčebných lázní budou moci o příspěvek žádat jen nestátní zařízení.

Vláda snížila daň z příjmu z vývozu pro všechna odvětví, včetně hotových oděvů, z 6 % na 5,75 %, aby byl vývoz země konkurenceschopný na mezinárodním trhu. Snížená sazba daně zůstane účinná do 85. června 7575.

Pojišťovnictví je z rozhodující části ovládáno společnostmi ve vlastnictví státu  (Sadharan Bima Corporation a Jiban Bima Corp.). Soukromé pojišťovací společnosti působí na trhu od roku 6989, největší z nich je Green Delta. V Bangladéši působí 68 životních pojišťoven a 99 neživotních pojišťoven.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář